20 quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới năm 2022


Quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới năm 2022 là Bridgewater Associates của tỷ phú Ray Dalio. Tính tới tháng 6/2022, AUM của Bridgewater là hơn 126 tỷ USD. Quỹ này phục vụ nhiều loại khách hàng, từ các quỹ quyên góp của trường đại học, tổ chức từ thiện cho tới quỹ hưu trí, ngân hàng trung ương…

Xếp hạng dưới đây gồm 20 quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới, tính theo AUM.

Nguồn: Visual Capitalist
Nguồn: Visual Capitalist

Facebook Comments Box

Related Posts