Chính thức công bố cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường sông Vĩnh Xương – Kaam Samnor


Cặp cửa khẩu Vĩnh Xương – Kaam Samnor, nằm bên bờ sông Mekong, một trong những con sông lớn của thế giới, điểm kết nối giao thương giữa An Giang – Kandal nói riêng và Việt Nam – Campuchia nói chung.

Năm 1995, cửa khẩu Vĩnh Xương – Kaam Samnor được phía Việt Nam công nhận là cửa khẩu quốc tế đường sông, đến năm 2001, được phía Campuchia công nhận là cửa khẩu quốc tế.

Ngày 26/11/2021, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 146/NQ-CP, quyết nghị mở Cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương và hợp nhất với Cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương hiện có thành Cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương, tỉnh An Giang. Giao UBND tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, bố trí lực lượng, trang thiết bị tại khu vực cửa khẩu phù hợp với các quy định pháp luật. 

Việc mở cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương – Kaam Samnor là tiền đề quan trọng để hai phía Việt Nam – Campuchia tiến hành quy hoạch, thu hút đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nghiên cứu các cơ chế chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu, thúc đẩy hợp tác, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực đầu tư, kinh tế biên mậu, giao thông vận tải liên vận, du lịch… Qua đó,  đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp hai nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh An Giang và tỉnh Kandal, đặc biệt là các địa phương ở khu vực biên giới của hai tỉnh.

Với việc công bố Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, đến nay, An Giang có 2 cửa khẩu quốc tế, gồm: Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên), Vĩnh Xương (TX. Tân Châu) và một cửa khẩu quốc gia Khánh Bình (huyện An Phú).

Trong những năm vừa qua, việc giao thương giữa Việt Nam và Campuchia đang ngày càng tăng trưởng mạnh. Có thêm cặp cửa khẩu quốc tế mới đồng nghĩa với Không chỉ cơ hội tiếp cận thị trường của nhau lớn hơn, đồng thời, phát triển các chuỗi giá trị khu vực để xuất khẩu sang các nước ASEAN, các thị trường khác trên thế giới.

Doanh nghiệp Việt Nam đã có sự hiện diện khá lâu và đông đảo tại Campuchia. Đây cũng là những điều kiện thuận lợi để ta có thể tranh thủ gắn bó, hợp tác đưa sản phẩm hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu, rộng tại thị trường Campuchia.

Việt Nam và Campuchia cũng còn nhiều tiềm năng để tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực cụ thể như sản xuất hàng tiêu dùng, năng lượng, điện lực, khai thác khoáng sản, chế biến và nuôi trồng nông, lâm thủy sản…

Thống kê cho thấy, tính đến nay Việt Nam có 198 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng số vốn đăng ký là 2,92 tỷ USD.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia thương mại, xuất khẩu sang Campuchia cũng còn gặp nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng thương mại nói chung và cơ sở hạ tầng thương mại ở cửa khẩu biên giới nói chung, hệ thống giao thông, hệ thông tin liên lạc, dịch vụ thanh toán giao nhận, vận chuyển còn nhiều hạn chế.

Facebook Comments Box

Related Posts