Đảo Lý Sơn sắp có sân bay đón 3,5 triệu hành khách mỗi năm


Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa ký công văn giao Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án quy hoạch cảng hàng không Lý Sơn; trong đó, đánh giá kỹ lưỡng nhu cầu, điều kiện, khả năng hình thành cảng hàng không cũng như các tác động liên quan, huy động tối đa nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư theo phương thức PPP, gửi Bộ Giao thông vận tải xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc bổ sung quy hoạch và triển khai đầu tư xây dựng khi đủ điều kiện.

Đồng thời, giao Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện quản lý nhà nước về giao thông hàng không theo quy định của pháp luật; quản lý chặt chẽ quỹ đất phục vụ triển khai quy hoạch. Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh, xây dựng các quy hoạch, các dự án có liên quan để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc.

Chủ tịch Quảng Ngãi cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Tư vấn lập quy hoạch tỉnh thực hiện cập nhật các nội dung Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc vào quy hoạch tỉnh bảo đảm định hướng phát triển giao thông của tỉnh và các quy hoạch có liên quan.  

Tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo việc huy động nguồn vốn hợp pháp để đầu tư, thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông kết nối với cảng hàng không; bảo đảm năng lực gom và giải tỏa hành khách, hàng hóa; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông kết nối giữa Khu Kinh tế Dung Quất với Cảng hàng không Chu Lai.

Ngoài ra các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi và UBND huyện Lý Sơn phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 07/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Rà soát thực hiện điều chỉnh, xây dựng các quy hoạch, các dự án thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị phụ trách bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc.

Trước đó, năm 2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam xin được chấp thuận chủ trương bổ sung, cập nhật Cảng Hàng không Lý Sơn vào Quy hoạch tổng thể hệ thống Cảng hàng không – sân bay toàn quốc, giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến 2050.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, dự kiến đây sẽ là sân bay cấp 4C với năng lực khai thác từ 3 – 3,5 triệu hành khách/năm. Nếu được chấp thuận bổ sung vào quy hoạch, Quảng Ngãi sẽ tìm nhà đầu tư xây sân bay này theo hình thức BOT mà không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Tỉnh Quảng Ngãi kỳ vọng sân bay Lý Sơn sẽ trở thành động lực để huyện đảo Lý Sơn khẳng định vai trò hạt nhân ở cả 3 trụ cột kinh tế, du lịch và an ninh quốc phòng.

Đảo Lý Sơn đang sở hữu nhiều tiềm năng dồi dào về du lịch nhưng lưu lượng khách tới đây còn khiêm tốn, doanh thu vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ.

Một trong những điểm nghẽn khiến du lịch Lý Sơn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng là do bất tiện về phương tiện đi lại, hạ tầng giao thông, còn thiếu vắng sân bay để du khách có thể di chuyển tới Lý Sơn bằng đường hàng không… Hạ tầng hạn chế cũng khiến Lý Sơn nói riêng, Quảng Ngãi nói chung khó thu hút được các nhà đầu tư lớn.

Facebook Comments Box

Related Posts