Dễ dàng tăng giá dịch vụ kiểm định, Phó Thủ tướng đề nghị làm rõ đề xuất Nhà nước sẽ định giá tối đa


Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 8427/VPCP – CN gửi các Bộ Giao thông vận tải, Tài chính và Tư pháp để truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái liên quan đến việc điều chỉnh giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Tại công văn này, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo Thủ tướng trong tháng 10/2023.

Trong đó, phải báo cáo rõ căn cứ pháp lý, sự cần thiết sửa đổi quy định “Nhà nước định giá cụ thể” sang “Nhà nước định giá tối đa”, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật về giá hiện hành tại Luật Giá số 16/2023/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2023, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Việc ban hành Nghị định, sửa đổi bổ sung theo trình tự, thủ tục rút gọn, bảo đảm theo đúng quy định của Điều 146, Điều 147 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Các bộ liên quan cũng phải làm rõ khái niệm, phạm vi “dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải” và “dịch vụ kiểm định xe cơ giới” theo quy định của Nghị định số 30/2023/NĐCP ngày 8/6/2023 của Chính phủ (Nghị định số 30), Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 và quy định pháp luật có liên quan.

Trên cơ sở đó, rà soát, thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan xác định văn bản cần sửa đổi, bổ sung cũng như xác định cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện hồ sơ trình, bảo đảm tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan, bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18/6/2022; chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, đề xuất.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, thị trường cung cấp dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới hiện có 281 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thuộc nhiều thành phần kinh tế, hoạt động trên phạm vi toàn quốc, tại các vùng miền khác nhau, trong đó, các trung tâm thuộc khối tư nhân đang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp là 192/281 đơn vị, chiếm áp đảo 68,3% tổng số các trung tâm đăng kiểm.

Sau khi Nghị định số 30 có hiệu lực, điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới đã được mở rộng, số lượng doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ kiểm định xe cơ giới có thể sẽ được tăng lên đáng kể do có sự tham gia của các cơ sở bảo dưỡng ô tô 3S/4S. Vì vậy, hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm định xe cơ giới sẽ chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn về cung cấp dịch vụ và giá cả theo cơ chế thị trường.

Trước đó, vào ngày 21/8/2023, Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 9259/BGTVT-TC ngày 21/8/2023 gửi lãnh đạo Chính phủ về việc điều chỉnh giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Tại văn bản này, Bộ Giao thông vận tải kiến nghị lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 149/2016/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn để điều chỉnh hình thức nhà nước định giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới từ “Nhà nước định giá cụ thể” sang “Nhà nước định giá tối đa”, nhằm phù hợp với thực tiễn hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm định xe cơ giới đang lưu hành, tạo điều kiện cho doanh nghiệp được chủ động đưa giá mức giá phù hợp, tiếp cận thị trường và quy định tại Luật Giá số 16/2023/QH15.

 

Luật Giá hiện hành vẫn quy định giá dịch vụ kiểm định xe là giá cụ thể nên trường hợp Bộ Giao thông vận tải đề xuất áp dụng hình thức Nhà nước định giá tối đa đối với dịch vụ kiểm định phương tiện kiểm định xe cơ giới cần ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 149/2016 quy định hình thức định giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới, để đảm bảo phù hợp.

Đầu tháng 7/2023, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất Bộ Giao thông vận tải trình Bộ Tài chính điều chỉnh tăng mức thu giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành, với mức tăng từ 26 – 28%.

Song song với đó, Cục Đăng kiểm cũng đề xuất chuyển dịch vụ kiểm định xe cơ giới từ “Nhà nước định giá cụ thể” sang “Nhà nước định giá tối đa”, nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, theo quy định hiện hành, dịch vụ kiểm định xe cơ giới không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, không phải hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước sản xuất, kinh doanh. Do đó, cần chuyển từ Nhà nước định giá cụ thể sang Nhà nước chỉ quy định giá trần là phù hợp.

Từ đó, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 149 theo trình tự, thủ tục rút gọn để điều chỉnh hình thức Nhà nước định giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới cho phù hợp với thực tiễn và phù hợp với Luật Giá.

 

Mức giá dịch vụ đăng kiểm được Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất như sau:

Xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi: 320.000 đồng/lần đăng kiểm (tăng 70.000 đồng/lần so với hiện hành);

Xe từ 10-24 chỗ ngồi và xe tải dưới 2 tấn: 370.000 đồng/lần (tăng 80.000 đồng); Xe từ 25-40 chỗ ngồi, xe tải 2-7 tấn: 420.000 đồng/lần (tăng 90.000 đồng);

Xe trên 40 chỗ, xe buýt, xe tải từ 7-20 tấn, đầu kéo dưới 2 tấn: 460.000 đồng/lần (tăng 100.000 đồng); Máy kéo, xe chở hàng 4 bánh gắn động cơ: 240.000 đồng/lần; xe tải và đầu kéo trên 20 tấn là 730.000 đồng/lần (tăng 160.000 đồng).

Facebook Comments Box

Related Posts