Đối thoại chuyên đề trực tuyến: “Giải pháp tài chính đầu tư đường bộ cao tốc – Lựa chọn kênh tiếp cận”


Với mục tiêu đến 2030, hoàn thành hệ thống đường bộ cao tốc có chiều dài trên 5.000 km, với số vốn ước tính trên 29 tỷ USD, Tạp chí Kinh tế Việt Nam-VnEconomy tổ chức chủ trì tổ chức Đối thoại chuyên đề: “Giải pháp tài chính đầu tư đường bộ cao tốc – Lựa chọn kênh tiếp cận”, tập trung giải quyết bài toán tài chính tổng thể và phân kỳ, trong đó, có đề cập tới một số dự án cấp thiết.

Phiên đối thoại cũng thảo luận về việc khơi thông các vướng mắc, bất cập nêu trên, nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao tính khả thi của dự án, đặc biệt là phương án tài chính khi dự án đi vào vận hành.

Đối thoại chuyên đề “Giải pháp tài chính đầu tư đường bộ cao tốc: Lựa chọn kênh tiếp cận” bao gồm 2 nội dung chính:

Phần 1: Nhận diện và đánh giá bức tranh đường bộ cao tốc thời gian qua, trong đó nhấn mạnh tới những bất cập của dự án BOT giao thông và mục tiêu xây dựng 5.000 km đường cao tốc 10 năm tới. 

Phần 2: Tìm kiếm và lựa chọn các kênh vốn đầu tư cho dự án BOT giao thông.

Tham gia Đối thoại chuyên đề có:

– TS. Hoàng Văn CườngỦy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội;

– Ông Nguyễn Xuân BắcPhó Vụ trưởng Vụ Tín dụng Các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước;

– Ông Lê Song Lai, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC);

– TS. Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia;

– Ông Nguyễn Quốc Hưng, Giám đốc Ban Tài trợ Dự án – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV);

– Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam;

TS. Cấn Văn Lực và Nhà báo Đặng Hương, Trưởng ban Đầu tư – Hạ tầng, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy, sẽ điều hành tọa đàm.

Facebook Comments Box

Related Posts

12 Comments

 1. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

 2. Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

 3. At the beginning, I was still puzzled. Since I read your article, I have been very impressed. It has provided a lot of innovative ideas for my thesis related to gate.io. Thank u. But I still have some doubts, can you help me? Thanks.

 4. Thank you very much for sharing. Your article was very helpful for me to build a paper on gate.io. After reading your article, I think the idea is very good and the creative techniques are also very innovative. However, I have some different opinions, and I will continue to follow your reply.

 5. Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

 6. OMG! This is amazing. Ireally appreciate it~ May I give my value on a
  secret only I KNOW and if you want to with no joke truthfully see
  You really have to believe mme and have faith and I will show how to
  make a fortune Once again I want to show my appreciation and
  may all the blessing goes to you now!.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *