Đột phá phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng


Ngày 12/2, tại Quảng Ninh đã diễn ra Hội nghị Triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Xúc tiến đầu tư dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Phát biểu đề dẫn công bố Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 8/2/3023 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết Nghị quyết 14 của Chính phủ đã đưa ra nhiều quan điểm định hướng mới, ý tưởng mới và tầm nhìn mới có tính đột phá trong phát triển của Vùng đồng bằng Sông Hồng.

“Chúng ta có thể biến khó khăn, thách thức thành cơ hội mới, biến những tiềm năng, lợi thế thành động lực phát triển để Vùng đồng bằng Sông Hồng thực sự phát triển đột phá, khẳng định vị trí, vai trò là đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng bày tỏ.

Theo đó, Chương trình hành động của Chính phủ đã bám sát Nghị quyết 30 của Chính phủ, cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực gắn với kế hoạch tổ chức thực hiện theo lộ trình cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu của Nghị quyết.

“Trong đó, tập trung vào đổi mới về tư duy, tầm nhìn, phát huy sự năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành phát triển của từng địa phương trong Vùng; tạo đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động từ các cơ quan trung ương, các bộ, ngành tới các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong Vùng”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

ĐẨY MẠNH LIÊN KẾT NỘI VÙNG VÀ LIÊN VÙNG

Chương trình hành động sẽ tập trung phát triển các ngành kinh tế theo Quy hoạch vùng và quy hoạch của từng địa phương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Trong đó, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chương trình sẽ đẩy mạnh liên kết nội vùng, giữa vùng với các vùng khác trong cả nước; coi liên kết phát triển vùng là xu thế tất yếu, là động lực kết nối và dẫn dắt sự phát triển; phát triển các chuỗi đô thị hiện đại và hệ thống giao thông kết nối giữa các cực tăng trưởng, giao thông nội vùng, liên vùng và các đầu mối trung tâm kinh tế trên toàn tuyến hành lang kinh tế.

Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động dựa trên nền tảng ứng dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát huy vai trò đầu tàu, động lực của các tỉnh, thành phố trong vùng như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Phát triển kinh tế biển bền vững theo quy hoạch, phát triển hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển gắn với đô thị ven biển, trung tâm du lịch, dịch vụ logistics. Phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phát triển Vùng trở thành trung tâm dịch vụ hiện đại của khu vực Đông Nam Á. Thực hiện thí điểm các mô hình, cơ chế chính sách ưu đãi, có tính chất đột phá nhằm thu hút mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển vùng và các tiểu vùng.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng  tin tưởng có thể biến khó khăn, thách thức thành cơ hội mới thành động lực phát triển để Vùng đồng bằng Sông Hồng.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng  tin tưởng có thể biến khó khăn, thách thức thành cơ hội mới thành động lực phát triển để Vùng đồng bằng Sông Hồng.

Đặc biệt, theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, là việc huy động tối đa nguồn lực cho phát triển vùng, trong đó tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, quan trọng, trọng điểm, có sức lan toả, nhất là phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc, quốc lộ, các tuyến đường vành đai, tuyến đường bộ ven biển kết nối liên vùng, các cảng biển, cảng hàng không, đường sắt bảo đảm kết nối vùng, các tiểu vùng và kết nối với các vùng khác; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực ứng dụng và phát triển khoa học – công nghệ gắn với thế mạnh và định hướng phát triển của Vùng…

ĐƯA TĂNG TRƯỞNG BÌNH QUÂN GIAI ĐOẠN 2021-2030 ĐẠT KHOẢNG 9%

Về mục tiêu, Chương trình hành động xác định 21 chỉ tiêu cụ thể về kinh tế, xã hội và môi trường phấn đấu đạt đến năm 2030, trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng như: tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 9%; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 274 triệu đồng/năm; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt trên 7%; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm khoảng 1,5%/năm…

Theo đó, Nghị quyết của Chính phủ đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, công tác quán triệt, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị;

Thứ hai, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển và liên kết vùng;

Thứ ba, phát triển kinh tế vùng;

Thứ tư, phát triển bền vững hệ thống đô thị bền vững và kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội hiện đại;

Thứ năm, phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số;

Thứ sáu, phát triển giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;

Thứ bảy, phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân;

Thứ tám, quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu;

Thứ chín, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại;

Và cuối cùng, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Chương trình hành động của Chính phủ cũng đã đề ra 36 nhiệm vụ cụ thể và 20 dự án đầu tư kết cấu hạ tầng vùng đồng bằng Sông Hồng để giúp vùng phát triển đột phá.

Đó là các dự án xây dựng đường cao tốc, đường sắt, đường thuỷ có tính kết nối vùng, các dự án nâng cấp các cảng hàng không, đầu tư xây dựng mới cảng biển trong vùng; đồng thời đã phân công cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện với lộ trình và thời gian thực hiện cụ thể.

Facebook Comments Box

Related Posts