Giá trị xuất khẩu sản phẩm phần cứng, điện tử 9 tháng giảm 5%


Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cho biết, trong tháng 9/2023, doanh thu toàn ngành thông tin và truyền thông ước đạt 367.137 tỷ đồng, tăng 6% so với tháng trước và tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế doanh thu toàn ngành tính đến hết tháng 9/2023 ước đạt 2.655.661 tỷ đồng.

Toàn ngành nộp ngân sách nhà nước ước đạt 9.295 tỷ đồng, tăng 3% so với tháng trước và tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế nộp ngân sách toàn ngành tính đến hết tháng 9/2023 ước đạt 74.097 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực như bưu chính, tháng 9/2023, doanh thu dịch vụ bưu chính ước đạt 5.250 tỷ đồng tăng 3% so với tháng 8/2023 và tăng 15% so với tháng 9/2022; sản lượng bưu gửi ước đạt 220 triệu bưu gửi, tăng 3% so với tháng 8/2023 và tăng 30% so với tháng 9/2022.

Lĩnh vực Viễn thông, tính đến tháng 9/2023, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đạt 78,76%, tăng 8,48 % so với cùng kỳ năm 2022. Số thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt 100,6 triệu thuê bao, tăng 4,1 triệu thuê bao (4,25 %) so với cùng kỳ năm 2022. Số thuê bao băng rộng di động đạt 85,6 triệu thuê bao (tương ứng với 86,06 thuê bao/100 dân) tăng 3,88 % so với cùng kỳ năm 2022.

Tính đến ngày 31/8/2023, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Money đạt 5,16 triệu khách hàng. Trong đó, số lượng khách hàng tại nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa đạt hơn 3,5 triệu khách hàng, chiếm 68% số khách hàng sử dụng dịch vụ.

Trong lĩnh vực An toàn thông tin, doanh thu tháng 9/2023 đạt 432 tỷ đồng, tăng 87,8% so với tháng 9/2022 (khoảng 230 tỷ đồng). Tỷ lệ doanh thu sản phẩm nội địa so với nước ngoài trong tháng 9/2023 đạt 45% (giảm 1,2% so với tháng 9/2022).

Riêng trong lĩnh vực công nghiệp ICT, doanh thu từ công nghiệp phần cứng, điện tử trong 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt gần 2,3 triệu tỷ đồng (khoảng 95,8 tỷ USD), giảm 2% so với cùng kỳ năm 2022.

Giá trị xuất khẩu sản phẩm phần cứng, điện tử ước đạt gần 85,4 tỷ USD, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm khoảng 31% giá trị xuất khẩu của cả nước. Trong đó, xuất khẩu nhóm hàng hóa “Máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện”, “Điện thoại và linh kiện các loại” giữ vững là 2 nhóm hàng đứng hàng đầu trong 12 nhóm hàng có giá trị xuất khẩu cao của cả nước nhưng sản lượng xuất khẩu bị sụt giảm so với cùng kỳ.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 9 năm 2023, giá trị xuất khẩu máy tính và linh kiện ước đạt gần 41,3 tỷ USD, giảm 4,2% so với cùng kỳ. Còn giá trị xuất khẩu điện thoại và linh kiện điện thoại ước đạt trên 39,5 tỷ USD, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Thông tin vấn đề này trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2023, kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế ở nhiều nước chưa có dấu hiệu phục hồi, thị trường tiêu dùng công nghệ thông tin giảm sút, khả năng tăng trưởng thấp do tác động cộng hưởng của xung đột giữa Nga và Ucraina và ảnh hưởng của hậu đại dịch Covid 19.

Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam nói chung và sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin nói riêng. Các đơn hàng xuất khẩu công nghệ thông tin của Việt Nam cũng sụt giảm.

Theo thống kê, tổng doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin 8 tháng đầu năm 2023 ước đạt gần 2,04 triệu tỷ đồng (khoảng 86,8 tỷ USD), giảm 5% so với cùng kỳ năm 2022.

Về số lượng doanh nghiệp công nghệ số đăng ký thành lập, theo số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến tháng 9/2023 ước đạt 73.500 doanh nghiệp, tăng 700 doanh nghiệp so tháng 8/2023 với tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số/1.000 dân ước đạt 0,739.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng thông tin thêm, trong tháng 9, Bộ đã chủ trì tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 16 tại Đà Nẵng với chủ đề “Truyền thông: Từ thông tin tới tri thức vì một ASEAN Tự cường và Thích ứng”; các Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN+3 lần thứ 7 và các Hội nghị Quan chức cấp cao liên quan.

Bên cạnh đó, Bộ đã phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và UBND tỉnh Nam Định đồng chủ trì tổ chức Diễn đàn Quốc gia Phát triển Kinh tế số và Xã hội số lần thứ I với chủ đề “Mang nền tảng số đến hộ gia đình”.

 

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10:
– Hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ Chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
– Hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án phát triển kinh tế số vùng Tây Nguyên.
– Ban hành các Thông tư: quy hoạch băng tần 2100 MHz; quy hoạch băng tần 3560- 4000 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam.
– Triển khai “Tháng 10- Tháng tiêu dùng số”, tháng hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia.
– Tổ chức Hội nghị “Phòng thủ hạ tầng thông tin quan trọng quốc gia- thách thức và giải pháp”.

 

Facebook Comments Box

Related Posts