Nền kinh tế 9,4 nghìn tỷ USD của thế giới qua một biểu đồ


Theo báo cáo Cơ sở dữ liệu triển vọng kinh tế thế giới tháng 10/2021 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, nền kinh tế toàn cầu có quy mô 94.000 tỷ USD. Trong đó, 4 quốc gia gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Đức chiếm hơn 50% GDP danh nghĩa toàn cầu. Riêng Mỹ có GDP 22.940 tỷ USD, cao hơn tổng GDP của 170 quốc gia khác cộng lại. 

Biểu đồ dưới đây gồm 50 quốc gia có GDP lớn nhất thế giới, trong đó Việt Nam xếp thứ 41 với 400 tỷ USD, chiếm 0,4% toàn cầu.

Theo dự báo của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh (CEBR), kinh tế thế giới có thể  vượt 100.000 tỷ USD lần đầu tiên vào năm 2022 – sớm hơn hai năm so với dự báo trước đó.

Nền kinh tế 9,4 nghìn tỷ USD của thế giới qua một biểu đồ - Ảnh 1
Facebook Comments Box

Related Posts