Nhiều địa phương tìm cách “hút” đầu tư tư nhân nâng cấp 5 sân bay


Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh có cảng hàng không, sân bay gồm Sơn La (Cảng hàng không Nà Sản), Thanh Hóa (Cảng hàng không Thọ Xuân), Nghệ An (Cảng hàng không Vinh), Quảng Nam (Cảng hàng không Chu Lai), Lâm Đồng (Cảng hàng không Liên Khương) để định hướng hoàn thiện Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác các cảng hàng không tại địa phương.

Bộ Giao thông vận tải cho biết đã báo cáo Thường trực Chính phủ Đề án định hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ và kết quả làm việc với các bộ, ngành liên quan, để xem xét, cho ý kiến làm cơ sở hoàn thiện, báo cáo Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Trong đó, các nội dung vướng mắc cần tháo gỡ về cơ sở pháp lý khi huy động nguồn vốn xã hội đầu tư, khai thác cảng hàng không đã được tổng hợp và đề xuất giải pháp chung tại Đề án, làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện.

 

“Quá trình cấp có thẩm quyền xem xét đề án định hướng chung, UBND các tỉnh có thể chủ động tiếp tục hoàn thiện Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác cảng hàng không tại địa phương. Trong đó, tập trung nghiên cứu phương án, quy mô đầu tư theo tính chất, điều kiện phát triển và quy hoạch của từng cảng hàng không”, Bộ Giao thông vận tải nêu rõ.

Với Cảng hàng không Thọ Xuân, Chu Lai, Bộ Giao thông vận tải cho biết quy hoạch các cảng hàng không được cấp có thẩm quyền phê duyệt đã bố trí thêm đường cất/hạ cánh thứ hai bên cạnh đường cất/hạ cánh hiện hữu do Bộ Quốc phòng quản lý để bảo đảm hạn chế ảnh hưởng tới hoạt động bay của quân sự.

Cũng theo Bộ Giao thông vận tải, quy hoạch khu hàng không dân dụng và đường cất/hạ cánh, đường lăn mới cơ bản tách biệt về đất đai và hoạt động với các công trình do Bộ Quốc phòng quản lý.

Do đó, các địa phương có thể tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề án theo hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư theo phương thức PPP. 

Phương án khác được Bộ Giao thông vận tải gợi ý là nhà khai thác cảng hàng không hiện hữu là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam thành lập doanh nghiệp cổ phần cảng hàng không mới đóng vai trò là nhà khai thác cảng hàng không, còn ACV nắm cổ phần chi phối.

Đối với các công trình đường cất/hạ cánh, đường lăn hiện hữu do Bộ Quốc phòng quản lý, nếu cần nâng cấp, cải tạo để bảo đảm hoạt động khai thác thì ưu tiên sử dụng nguồn vốn Nhà nước đầu tư cải tạo, nâng cấp.

Theo Bộ Giao thông vận tải, trường hợp nguồn vốn Nhà nước không bảo đảm, cần nghiên cứu, đầu tư kết hợp với khu hàng không dân dụng theo phương thức PPP. Trong đó, đầu tư đường cất hạ cánh, đường lăn theo loại hợp đồng BTO.

Đối với Cảng hàng không Nà Sản, Vinh, Liên Khương, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các địa phương nghiên cứu hoàn thiện Đề án theo hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư, khai thác toàn bộ các công trình của cảng hàng không theo phương thức PPP, hoặc ACV thành lập doanh nghiệp cổ phần cảng hàng không mới đóng vai trò là nhà khai thác cảng hàng không và ACV nắm cổ phần chi phối.

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Bộ Giao thông vận tải đang tổ chức lập quy hoạch các cảng hàng không thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để bảo đảm phù hợp với Quy hoạch tổng thể và làm cơ sở nghiên cứu, thực hiện đầu tư phát triển các cảng hàng không.

Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND các tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác lập, phê duyệt quy hoạch cảng hàng không tại địa phương, cũng như hoàn thiện Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác cảng hàng không để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

So với 22 cảng hàng không hiện nay, quy hoạch đến năm 2030 sẽ có thêm 8 sân bay mới gồm Long Thành, Lai Châu, Sa Pa, Nà Sản, Quảng Trị, Phan Thiết và Thành Sơn, Biên Hòa, đây là hai sân bay quân sự được chuyển đổi lưỡng dụng, khai thác dân dụng.

Bên cạnh đó, nhiều cảng hàng không quốc nội được “nâng đời” lên cảng hàng không quốc tế như: Cảng hàng không quốc tế Thọ Xuân, Chu Lai, Liên Khương. 

Facebook Comments Box

Related Posts