Nhóm bất động sản vừa và nhỏ hồi phục mạnh mẽ


Tuần qua, nhóm cổ phiếu bất động sản vừa và nhỏ có đợt hồi phục tốt. Trong top10 cổ phiếu tăng mạnh mỗi sàn đều có sự góp mặt của nhóm này. Điển hình như MCG tăng 36,6%; TCH tăng 23,8%; L14 tăng 60%… Riêng ba cổ phiếu bất động sản khác NVL, PDR và HPX lại có hoàn cảnh trái ngược khi vẫn nằm sàn nhiều phiên…

Nhóm bất động sản vừa và nhỏ hồi phục mạnh mẽ - Ảnh 1
Nhóm bất động sản vừa và nhỏ hồi phục mạnh mẽ - Ảnh 2
Nhóm bất động sản vừa và nhỏ hồi phục mạnh mẽ - Ảnh 3
Nhóm bất động sản vừa và nhỏ hồi phục mạnh mẽ - Ảnh 4
Nhóm bất động sản vừa và nhỏ hồi phục mạnh mẽ - Ảnh 5
Nhóm bất động sản vừa và nhỏ hồi phục mạnh mẽ - Ảnh 6
Nhóm bất động sản vừa và nhỏ hồi phục mạnh mẽ - Ảnh 7
Nhóm bất động sản vừa và nhỏ hồi phục mạnh mẽ - Ảnh 8
Nhóm bất động sản vừa và nhỏ hồi phục mạnh mẽ - Ảnh 9

-Thuỷ Tiên


Facebook Comments Box

Related Posts