Những tài sản nào tăng giá mạnh nhất năm 2023 và 10 năm qua?


Biểu đồ dưới đây cho thấy cổ phiếu Mỹ, cổ phiếu quốc tế và nhiều loại trái phiếu đều ghi nhận mức lợi nhuận dương từ đầu năm nay. 

Trong đó, cổ phiếu Mỹ, tính theo chỉ số MSCI USA Index, đã tăng trưởng 9,8%. Xét trong 10 năm, chỉ số này tăng trưởng 11,9%. Cổ phiếu châu Âu tăng trưởng 9% từ đầu năm 2023 và 5,3% trong 10 năm qua. Còn trái phiếu lợi suất cao cũng ghi nhận mức lợi nhuận 2,6% từ đầu năm và 3% trong 10 năm qua.

Những tài sản nào tăng giá mạnh nhất năm 2023 và 10 năm qua? - Ảnh 1

Facebook Comments Box

Related Posts