Quảng Ninh chính thức thu hồi Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân


UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định 2407 thông báo thu hồi, huỷ bỏ các quyết định, văn bản của UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt và giao thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long.

Theo văn bản ban hành ngày 18/8, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết sẽ thu hồi, hủy bỏ các quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dịch vụ hậu cần Cảng Cái Lân; Quyết định phê duyệt thay đổi chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dịch vụ hậu cần Cảng Cái Lân; Văn bản về việc đầu tư xây dựng dự án Khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân; Văn bản về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ hậu cần Cảng Cái Lân tại phường Bãi Cháy và Dự án đầu tư xây dựng kho bãi Container phục vụ các cầu cảng tại đồi Gềnh Táu, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, lý do thu hồi các quyết định kể trên do Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân tại phương Bãi Cháy, thành phố Hạ Long triển khai từ năm 2003 nhưng đến nay không thể đưa vào hoạt động theo mục tiêu ban đầu được duyệt.

Hiện dự án không còn phù hợp với Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngày 08/8/2023, UBND thành phố Hạ Long cũng đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân tại Quyết định số 2181 với tính chất là đầu tư xây dựng khu trung tâm thương mại góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của thành phố theo hướng du lịch dịch vụ.

Một phần diện tích đất trong ranh giới dự án đã được Uy ban nhân dân tỉnh thu hồi để triển khai các dự án theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Mặt khác, chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần VIMC Logistics (là Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam trước đây), Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP đã đồng ý hủy bỏ dự án.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng kho bãi container phục vụ các cầu cảng tại đồi Gềnh Táu, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long theo văn bản sổ 4373 của UBND tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1551 ngày 16/4/2019 thu hồi địa điểm, chấm dứt chủ trương đầu tư và hủy bỏ quy hoạch san nền tỷ lệ 1/500 để phục vụ san lấp mặt bằng khu dịch vụ hậu cần Cảng Cái Lân.

Với các lý do của việc thu hồi dự án nêu trên, UBND tỉnh Quảng Ninh giao thành phố Hạ Long hướng dẫn, đôn đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP, Công ty cổ phần VIMC Logistics thực hiện các thủ tục trả lại đất cho nhà nước theo quy định, thời gian xong trước ngày 25/8/2023.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi đất để giao cho UBND thành phố Hạ Long quản lý, thời gian thực hiện xong trong tháng 8/2023.

Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phổ Hạ Long và các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu xử lý phần kinh phí đã ứng trước để giải phóng mặt bằng và di chuyển đường điện theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 8/2023.

Đổi với quỹ đất sau khi bàn giao cho Nhà nước quản lý: UBND thành phố Hạ Long thực hiện các thủ tục để lựa chọn nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo quy định của pháp luật.

Facebook Comments Box

Related Posts