Startup “kỳ lân” nào lớn nhất thế giới?


“Kỳ lân” là từ thường được dùng để chỉ các công ty khởi nghiệp (startup) được định giá từ 1 tỷ USD trở lên. Hiện trên thế giới có hơn 800 startup như vậy. Trong đó, có nhiều công ty vượt xa “mức sàn” 1 tỷ USD, tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực như công nghệ, công nghệ tài chính, dịch vụ internet… 

Dưới đây là 35 startup “kỳ lân” được định giá trên 10 tỷ USD, chia theo lĩnh vực và nơi đặt trụ sở, tính tới ngày 6/12/2021.

Nguồn: Visual Capitalist
Nguồn: Visual Capitalist
Facebook Comments Box

Related Posts