Thị trường trái phiếu doanh nghiệp trước tác động dự thảo sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP


Với mục tiêu tập hợp các ý kiến phản hồi và dự báo tác động của thị trường trong bối cảnh Dự thảo sửa đổi Nghị định 153 chính thức ban hành, đồng thời đóng góp ý kiến để cơ quan quản lý nghiên cứu, tham vấn, điều chỉnh các quy định hiện hành, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp với Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổ chức tọa đàm trực tuyến: “Thị trường trái phiếu doanh nghiệp trước tác động dự thảo sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP”.

Tọa đàm sẽ gồm 2 nội dung chính:

Phần 1: Vai trò kênh dẫn vốn của trái phiếu doanh nghiệp đối với sự phục hồi và phát triển nhanh trong bối cảnh Covid-19.

– Đánh giá hoạt động phát hành thứ cấp và sơ cấp năm 2021 của thị trường trái phiếu nhìn ở góc độ kênh dẫn vốn trung dài hạn, gắn với quá trình phục hồi và phát triển nhanh trong bối cảnh Covid-19 của nền kinh tế trong năm 2022.

– Vai trò của kênh dẫn vốn này đối với sự phát triển và hồi phục của doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid – 19.

– Cơ cấu nhà đầu tư tham gia thị trường. Lãi suất phát hành trong tương quan so sánh với lãi suất ngân hàng có cùng kỳ hạn/khác kỳ hạn.

– Kỳ hạn phát hành và và tính tương tác với cấu trúc tín dụng từ hệ thống ngân hàng.

Phần 2: Thảo luận 4 vấn đề nổi bật tại Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

– Siết lại điều kiện/ mục đích phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

– Việc sử dụng tiền từ phát hành trái phiếu.

– Việc áp dụng áp dụng chế tài khi sử dụng vốn sai mục đích.

– Về yêu cầu sử dụng xếp hạng tín nhiệm độc lập.

Tham gia tọa đàm có các diễn giả:

– Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính);

– Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội;

– Ông Đỗ Ngọc Quỳnh, Tổng thư ký Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA);

– Ông Nguyễn Quang Thuân, chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần FiinGroup;

– Bà Phạm Phương Lan, Đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV);

– Ông Khổng Phan Đức, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ VietinBank.

– Nhà báo Nguyễn Hoài, Trưởng Ban Tài chính – Ngân hàng, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy điều hành buổi toạ đàm.

Facebook Comments Box

Related Posts