TP.HCM muốn tăng chi đầu tư phát triển hơn 80.000 tỷ đồng


Ủy ban Nhân dân TP.HCM vừa có tờ trình gửi Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về điều chỉnh chỉ tiêu thu chi ngân sách kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 – 2025.

Trước đó, Liên sở ngành thành phố đã có tờ trình báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trình Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố về khả năng huy động nguồn thu tăng thêm cho chi đầu tư phát triển giai đoạn 2021 – 2025. Trên cơ sở dự kiến các nguồn thu phát sinh thêm, dự kiến tổng nguồn cân đối cho chi đầu tư phát triển của thành phố giai đoạn 2021 – 2025 đạt khoảng 242.390 tỷ đồng.

Con số này tăng 80.093 tỷ đồng so với kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 đã được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua. Đây là kết quả của tăng thu ngân sách địa phương từ các nguồn khoảng 91.603 tỷ đồng và giảm nguồn vay bù đắp bội chi khoảng 11.510 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn tăng thu ngân sách khoảng 91.603 tỷ đồng là từ phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương 7.178 tỷ đồng; thu phí cảng biển khoảng 8.167 tỷ đồng; đấu giá đất và thu nghĩa vụ tài chính từ các dự án giai đoạn 2021 – 2025 là 62.604 tỷ đồng; cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, chuyển nhượng vốn nhà nước và xử lý tài chính các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thành phố giai đoạn 2021 – 2025 là 12.000 tỷ đồng; thưởng vượt dự toán thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương 1.654 tỷ đồng.

Theo Ủy ban Nhân dân TP.HCM, việc điều chỉnh chỉ tiêu thu chi ngân sách cũng nhằm thống nhất giữa kế hoạch tài chính 5 năm với các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Cuối năm 2020, Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua Nghị quyết số 82/NQ-HĐND về Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 của thành phố, với tổng chi ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 420.717 tỷ đồng. Trong đó tổng chi đầu tư phát triển khoảng 162.297 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 40,01% trong tổng chi ngân sách thành phố.

Nếu được điều chỉnh, tổng chi ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 của thành phố khoảng 500.810 tỷ đồng. Trong đó tổng chi đầu tư phát triển khoảng 242.390 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 49,9% trong tổng chi ngân sách thành phố.

Trong năm 2023, tổng số vốn đầu tư công của TP.HCM được Thủ tướng giao là hơn 70.500 tỷ đồng, sau đó được điều chỉnh còn gần 68.500 tỷ đồng. Tính đến ngày 6/10, tổng số vốn đã giải ngân là 22.014 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 32%.

Về khả năng giải ngân, có 1.807 dự án đã được các chủ đầu tư xác định sẽ giải ngân đạt 95% kế hoạch vốn đầu tư được giao với tổng kế hoạch vốn được giao là gần 28.000 tỷ đồng. Trong đó, có 288 dự án với tổng số kế hoạch vốn được giao là 16.705,466 tỷ đồng đã giải ngân được 5.771,764 tỷ đồng (tỉ lệ 34,59%), cần phải thực hiện đẩy nhanh tiến độ các nội dung liên quan để kịp giải ngân trên 95% trong năm 2023.

Ngoài ra, có 233 dự án dự kiến giải ngân dưới 95%, với số vốn dự kiến không giải ngân được trong năm 2023 là 19.507,556 tỷ đồng, chiếm tỉ lệ 28,4% tổng số Kế hoạch vốn năm 2023 của thành phố.

Tại Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra vào tháng 10 vừa qua, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP.HCM Phan Văn Mãi cũng đã xác định thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư công, đầu tư tư; tạo động lực kích cầu tiêu dùng trong các tháng cuối năm; mở rộng hợp tác với các vùng… Phấn đấu giải ngân đầu tư công của thành phố phải tiệm cận được tỷ lệ 95%.

Facebook Comments Box

Related Posts