VnEconomy ra mắt “Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy”


Ngày 2/6, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy chính thức giới thiệu công cụ tra cứu thông tin kinh tế trên nền tảng Trí tuệ nhân tạo mang tên “Askonomy”. Đây là “trợ lý thông tin kinh tế” được đào tạo bằng các dữ liệu chính thống đăng tải trên các ấn phẩm, tạp chí điện tử VnEconomy và cơ sở dữ liệu độc quyền của Trung tâm Phân tích dữ liệu trực thuộc Tạp chí.

Sử dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo GPT-3.5, một phiên bản của mô hình GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3) được phát triển bởi OpenAI đang áp dụng cho chatbot “đình đám” ChatGPT, nhưng Askonomy được thiết kế riêng với dữ liệu kinh tế Việt Nam. So với ChatGPT, Askonomy có nhiều ưu điểm vượt trội.

VnEconomy ra mắt “Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy” - Ảnh 1

VnEconomy ra mắt “Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy” - Ảnh 2

So sánh câu trả lời giữa Askonomy và ChatGPT với cùng một câu hỏi.

Thứ nhất, nguồn dữ liệu đào tạo Askonomy được kiểm soát, không giống ChatGPT tự học từ các nguồn trên Internet vốn có tính tin cậy thấp và không chính thống.

Thứ hai, khả năng cập nhật kiến thức mới của Askonomy là theo thời gian thực, trong khi ChatGPT chỉ có thể “học” đến cuối năm 2021. Nói cách khác, ChatGPT không biết gì về thông tin mới từ sau năm 2021. Trong khi đó Askonomy được thiết kế để học kiến thức mới với tần suất hàng giờ.

Thứ ba, ChatGPT và các chatbot AI khác như Bing, Bard chỉ có thể xử lý câu trả lời dựa trên văn bản. Askonomy được thiết kế để hiểu số liệu và có khả năng vẽ biểu đồ để trực quan hóa nội dung trả lời. Đây là đặc trưng cần có đối với các thông tin kinh tế.

Thứ tư, Askonomy ngoài các thông tin được đăng tải liên tục trên các ấn phẩm và Tạp chí điện tử VnEconomy, còn được bổ sung các dữ liệu thông tin thiết kế riêng, độc quyền của Trung tâm Phân tích dữ liệu thuộc Tạp chí. Đây là các nguồn thông tin không sẵn có trên Internet.

VnEconomy ra mắt “Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy” - Ảnh 3

Askonomy được định hướng trở thành một “trợ lý thông tin kinh tế”, với khả năng xử lý đa ngôn ngữ, đặc biệt hữu ích đối với bạn đọc là người nước ngoài muốn tìm kiếm các thông tin kinh tế chính thống về Việt Nam một cách trực tiếp.

Ngoài ra, Askonomy có tham vọng thay đổi trải nghiệm tiếp cận thông tin kinh tế của người dùng, thay vì phải mất thời gian để tìm kiếm qua các công cụ truyền thống như Google và đọc hàng ngàn trang kết quả tìm kiếm, “trợ lý thông tin kinh tế Askonomy” sẽ trực tiếp trả lời phù hợp với câu hỏi và hỗ trợ người dùng có được kết quả nhanh nhất. Chúng tôi hiểu rằng đối với người dùng có nhu cầu tìm kiếm thông tin kinh tế, kết quả trả lời của Askonomy là dữ liệu đầu vào cho các nghiên cứu khác và cần phải kịp thời và chính xác.

Trải nghiệm miễn phí Askonomy với bạn đọc báo số của Tạp chí Kinh tế Việt Nam tại đây.

VnEconomy ra mắt “Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy” - Ảnh 4

VnEconomy ra mắt “Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy” - Ảnh 5

VnEconomy ra mắt “Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy” - Ảnh 6

VnEconomy ra mắt “Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy” - Ảnh 7

 

Facebook Comments Box

Related Posts