Volvo “hạ” kỳ vọng IPO, đặt mục tiêu định giá 18 tỷ USD


Với mức giá thấp hơn đó, tổng giá trị của Volvo sẽ chỉ hơn 18 tỷ USD. Trong khi đó, Tesla, công ty bán ít xe hơn Volvo, đã được định giá trong tuần này hơn 1 nghìn tỷ USD, cao hơn giá trị tổng hợp của mọi nhà sản xuất ô tô được niêm yết công khai khác trên toàn thế giới.

Volvo không liệt kê lý do cho mục tiêu thấp hơn mới được đưa ra, nhưng có thể liên quan đến sự biến động hiện tại trên thị trường cổ phiếu toàn cầu do lo ngại về tình trạng thiếu hụt và lạm phát.

Nhiều nhà sản xuất ô tô đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu chất bán dẫn, điều này cũng khiến các nhà đầu tư phải dè chừng.

Geely của Trung Quốc là chủ sở hữu hiện tại của Volvo và sẽ vẫn là cổ đông chính sau đợt IPO. Cả hai có sự hợp tác chặt chẽ vượt ra ngoài quyền sở hữu, vì cả hai cũng chia sẻ công nghệ và cơ sở sản xuất.

Trước khi IPO, Volvo đã xác nhận kế hoạch mua lại nhiều công ty liên doanh của Trung Quốc sở hữu cùng với Geely. Các liên doanh bao gồm các nhà máy và hoạt động bán hàng, đồng thời làm tăng khả năng tiếp xúc của Volvo với thị trường Trung Quốc và lợi nhuận tạo ra ở đó.

Thương hiệu con Polestar cũng sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch công khai, mặc dù thông qua một thỏa thuận SPAC với Gores Guggenheim được niêm yết trên Nasdaq. Thỏa thuận Polestar dự kiến ​​sẽ kết thúc trước khi bước sang năm mới. Volvo và Geely sẽ vẫn là cổ đông chính.Source link

Facebook Comments Box

Related Posts

84 Comments

  1. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

  2. I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

  3. Thank you very much for sharing. Your article was very helpful for me to build a paper on gate.io. After reading your article, I think the idea is very good and the creative techniques are also very innovative. However, I have some different opinions, and I will continue to follow your reply.

  4. I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

  5. Your article gave me a lot of inspiration, I hope you can explain your point of view in more detail, because I have some doubts, thank you.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *